Tiếng Việt   English  

PHÍ-LỆ PHÍ

Phí đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019
Phí đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Mức lệ phí môn bài hàng năm phải đóng theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP
Lệ phí môn bài được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu