Tiếng Việt   English  

QUẢN LÝ THUẾ

Phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
Theo Điều 10, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định như sau :
Phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Theo Điều 11, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định như sau :
Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
Theo Điều 7, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định như sau :
Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
Theo Điều 6, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế quy định như sau :
Phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
Theo Điều 5, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định quy định như sau :
Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021
Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế được quy định tại Khoản 1, Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau:
Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021
Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế được quy định tại Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau:
Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021
Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế được quy định tại Điều 71, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu