Tiếng Việt   English  

Danh mục

PHẠT HÀNH CHÍNH

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020
Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020.
Văn bản số 210/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
Văn bản số 210/VBHN-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2018 hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017.
Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Luật 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 18/2017/QH14.
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu