Tiếng Việt   English  

-CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 127 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020:
Vốn của Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Vốn của Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020
Cổ phiếu Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu