Tiếng Việt   English  

Danh mục

XUẤT NHẬP CẢNH

Thông tư số 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định 75/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Văn bản hợp nhất Luật xuất nhập cảnh Luật số 47/2014/QH1 và Luật số 51/2019/QH14.
Văn bản hợp nhất Luật xuất nhập cảnh 27/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2009. Hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH1 và Luật số 51/2019/QH14.
Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 201, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Luật 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú  của người nước ngoài tại Việt Nam
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú  của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 01 tháng 01 năm 2015.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu