Tiếng Việt   English  

Danh mục

DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp năm 2020
Luật doanh nghiệp năm 2020, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định của chính phủ số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.
Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam-Phụ lục I Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
Phụ lục I của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống Ngành kiinh tế Việt Nam
Nghị định 50/2016/NĐ-CP uy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016, có hiệu lực từ ngày 15/07/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý:
Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đầu tư; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đấu thầu; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quy hoạch.
Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh doanh
Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 n ăm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Luật doanh nghiệp 2014
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu