Tiếng Việt   English  

-DỪNG HOẠT ĐỘNG

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP
Thủ tục dăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 66, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp 2020
Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 206, Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu