Tiếng Việt   English  

Danh mục

HOÁ ĐƠN

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ
Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 .
Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 quy định về hóa đơn, chứng từ
Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 202  hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP
Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018, có hiệu lực từ  ngày 01/11/2018, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau
Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày 31/03/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ
Nghị định 123/2020/NĐ-CP, ngày 19 tháng 10 năm 2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022, quy định về hóa đơn chứng từ
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ
Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/05/2010, quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu