Tiếng Việt   English  

Chuyển khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thành vốn góp cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay.

Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận, trường hợp Công ty và bên cho vay thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp thì có cần thực hiện thủ tục gì với NHNN không?

Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay với NHNN trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 12/2022/TT-NHNN.

Trong đó Công ty đăng ký thay đổi kế hoạch trả nợ gốc:

- Kế hoạch trả nợ gốc hiện tại: ghi theo văn bản xác nhận gần nhất;

- Kế hoạch trả nợ gốc mới: công ty không trả nợ qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài (theo thỏa thuận chuyển vốn vay thành vốn góp ngày …/…/…)

(Căn cứ thực hiện: Điểm b Khoản 2 Điều 34 Thông tư 12/2022/TT-NHNN về Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài: “Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay”.)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu