Tiếng Việt   English  

Danh mục

THUẾ TNCN

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019
Văn bản hợp nhất các Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đới với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.
Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/201BTC
Văn bản hợp nhất các Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 của Bồ tài chín
Văn bản hợp nhất Luật thuế TNCN số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014
Văn bản hợp nhất Luật thuế TNCN số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014. Hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Nghị định 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007, quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu