Tiếng Việt   English  

-QUY ĐỊNH CHUNG

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020
Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được quy định tại Điều 10, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020 như sau:
Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Luật đầu tư 2020 như sau:
Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 47, Luật đầu tư 2020 như sau:
Quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
Quy định chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định tại Điều 46, Luật đầu tư 2020 như sau:
Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 44 Luật đầu tư 2020 như sau:
Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư 2020
Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 7, Luật đầu tư 2020 như sau:
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 7, Luật đầu tư 2020 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu