Tiếng Việt   English  

Danh mục

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Luật bảo hiểm xã hội hợp nhất theo Văn bản 19/VBHN-VPQH
Hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội theo Văn bản 19/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019.
Nghị định143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Luật bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13
Luật bảo hiểm xã hỗi 58/2014/QH13, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu