Tiếng Việt   English  

Danh mục

THUẾ TNDN

Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thuế TNDN số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019
Văn bản số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 hợp nhất các Thông tư hướng dẫn vềthuế thu nhâp doanh nghiệp của Bộ tài chính.
Văn bản hợp nhất các nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/VBHN-BTC ngày 07/05/2018
Văn bản hợp nhất các nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/VBHN-BTC ngày 07/05/2018
Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020
Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020. Hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Thông tu 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ
Thông tu 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định 218/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, thông qua ngày 03/06/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu