Tiếng Việt   English  

HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Phải lập hợp đồng khi thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng
Theo quy định tại Điều 56 Luật Kế toán 2015, khi thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng thì phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính ....
Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật
Bội tài chính xác nhận, Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
Quy định về tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán theo Thông tư 297/2018/TT-BTC
Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 10, Thông tư 297/2018/TT-BTC như sau:
Quy định về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo Luật kế toán 2015
Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 58, theo Luật kế toán 2015 như sau:
Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo Luật kế toán 2015
Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được quy định theo Điều 69, Luật kế toán 2015 như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, được quy định tại Mục 4 như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành nghề dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về hành nghề dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, được quy định tại Mục 3 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu