Tiếng Việt   English  

Danh mục

CƯ TRÚ

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 05 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
Luật cư trú 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020
Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày  13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.  
Luật cư trú 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu