Tiếng Việt   English  

HÀNH NGHỀ THUẾ

Đại lý thuế có được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
ông văn của Bộ Tài Chính trích dẫn Khoản 2 Điều 59 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định: “2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.“
Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế thuế được quy định tại Điều 22, thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:
Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Luật quản lý thuế 2019
Quy định về Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Luật quản lý thuế 2019:
Quy định về trách nhiệm của đại lý thuế theo Thông tư 10/2021/TT-BTC
 Tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định:
Dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo luật quản lý thuế 2019
Dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế được quy định tại Điều 104 luật quản lý thuế 2019 như sau:
Dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo thông tư thông tư 10/2021/TT-BTC và luật quản lý thuế 2019
Dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo thông tư thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 và luật quản lý thuế 2019.
Quy định về cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Quy định về cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế được quy định tại Điều 20, thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:
Quy định về nhân viên đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Quy định về nhân viên đại lý thuế được quy định tại thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu