Tiếng Việt   English  

KẾ TOÁN

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt về thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán như sau :
Thuê người làm kế toán trưởng không đủ điều kiện quy định
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt về thuê người làm kế toán trưởng không điều kiện quy định như sau :
Vi phạm quy định về bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định như sau :
Vi phạm quy định về bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định như sau :
Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán như sau
Vi phạm quy định về hành nghề kế toán
Theo Điều 15, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành nghề kế toán như sau :
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC - Danh mục tài khoản
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC - Chương I - Quy định chung
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu