Tiếng Việt   English  

Danh mục

NGOẠI HỐI

Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Thông tư 03/2016/TT-NHNN Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016, Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Thông tư 12/2014/TT-NHNN Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp  không được Chính phủ bảo lãnh, theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014.
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Thông tư 06/2019/TT-NHNN, ngày 26 tháng 6 năm 2019, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Pháp lệnh ngoại hối-Văn bản hợp nhất
Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013, Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội.
Nghị định 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Nghị định 88/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu