Tiếng Việt   English  

Danh mục

-PHÁP LỆNH-NGHỊ ĐỊNH

Pháp lệnh ngoại hối-Văn bản hợp nhất
Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013, Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội.
Nghị định 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh quản lý ngoại hối 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005
Pháp lệnh quản lý ngoại hối 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu