KẾ TOÁN

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Các báo cáo Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của TT 296/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016, Điều 12 của TT 297/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016  của ...

Luật kế toán 2015

Luật kế toán số: 88/2015/QH13, thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Quy định về nội dung công tác kế ...

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán 2015

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ 01/01/2017, quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, hiệu lực từ ngày 01/05/2018, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ...

Thông tư 292/2016/TT-BTC Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề

Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên ...

Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, hướng dẫn về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ ...

Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu