ĐẦU TƯ

Luật đầu tư năm 2020

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 ...

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020

Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện -Theo Phụ lục IV, Luật đầu tư 2020

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020, có hiệu lực  thi hành ...

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài, theo Phụ lục I, Nghị định ...

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư theo Phụ lục II, Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ...

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020

Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện -Theo Phụ lục IV, Luật đầu tư 2020

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài, theo Phụ lục I, Nghị định ...

Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám ...

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đầu tư; Vi phạm quy định trong ...

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022, hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt ...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 n ăm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm ...

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN-Luật đầu tư 2014

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN-Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014- Phụ lục I : Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh

Luật đầu tư 2014- Phụ lục I : Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh | Luạt dàu tu 2014- Phụ lục I : Danh mục các chát ma ...

Luật đầu tư năm 2014

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu