Tiếng Việt   English  

Danh mục

-HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
Các báo cáo Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm
Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của TT 296/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016, Điều 12 của TT 297/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016  của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp DVKT cần nôp thường xuyên hàng năm
Thông tư 292/2016/TT-BTC Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề
Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, hướng dẫn về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu