Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT

Luật quản lý thuế 2019
Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14, được thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Luật quản lý thuế năm 2006
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm /2006, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu