QUẢN LÝ THUẾ

Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc ...

Luật quản lý thuế 2019

Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14, được thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế 2019

Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, có ...

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên ...

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một ...

Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một ...

Nghị định 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2006

Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 ...

Luật quản lý thuế năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm /2006, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu