Tiếng Việt   English  

Danh mục

QUẢN LÝ THUẾ

Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC
Công văn 2626/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này quy định về đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức.
Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Luật quản lý thuế 2019
Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14, được thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế 2019
Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013.
Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2006.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu