NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

H_100

Luật kế toán 2015

Luật kế toán 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
1

Tìm hiểu sự khác biệt giữa “accounting” và “bookkeeping”

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ cho rằng ‘bookkeeping’ (ghi sổ) và ‘accounting’ (kế toán) là một. Mặc dù ‘bookkeeping’ và ‘accounting’ liên kết chặt chẽ với nhau và đều liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp, nhưng chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 
H_100_11

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2013

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 
H_100_12

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC - Chương I - Quy định chung

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 
H_100_10

Quy định về khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013

Quy định về khấu hao tài sản cố định này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu