Tiếng Việt   English  

VAY NƯỚC NGOÀI

Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 12, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay bao gồm:
Báo cáo khoản vay nước ngoài đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 39, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Chế độ báo cáo đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến, được quy định như sau:
Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
Theo quy định tại Điều 23, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau:
Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp  không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu