Tiếng Việt   English  

VAY NƯỚC NGOÀI

Chuyển khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thành vốn góp cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay.
Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận, trường hợp Công ty và bên cho vay thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp thì có cần thực hiện thủ tục gì với NHNN không?
Báo cáo khoản vay nước ngoài đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 39, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Chế độ báo cáo đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến, được quy định như sau:
Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
Theo quy định tại Điều 23, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau:
Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 12, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay bao gồm:
Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp  không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu