Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT-NGHỊ ĐỊNH

Luật kế toán 2015
Luật kế toán số: 88/2015/QH13, thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, angười làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán
Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán 2015
Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ 01/01/2017, quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu