Tiếng Việt   English  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Điều 38, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Điều 37, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 33, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 32, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 30, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Công bố thông tin về Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Công bố thông tin về Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 25, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại điều Điều 21, 22,23, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 18, 19, 20, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu