Danh mục

KIỂM TOÁN

Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế ...

Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập,

Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Nghị định 84/2016/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức ...

Luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, được thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 ...

Luật kiểm toán nhà nước 81/2015/QH13

Luật kiểm toán nhà nước 81/2015/QH13, ngày 24 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu