QUẢN LÝ THUẾ

Tax_consulting_service

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế được quy định tại Khoản 1, Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_consulting_company_in_Vietnam_1

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế được quy định tại Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_declaration_service

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế được quy định tại Điều 71, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_consulting_company_in_Vietnam

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được quy định tại Điều 70, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Dich_vu_quyet_toan_thue

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Theo quy định tai thông tư 80/2021/TT-BTC, các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế nêu tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế  như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu