DOANH NGHIỆP

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh doanh

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 n ăm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Luật doanh nghiệp năm 2020

Luật doanh nghiệp năm 2020, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 ...

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định của chính phủ số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 ...

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...

Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam-Phụ lục I Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

Phụ lục I của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP uy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016, có hiệu lực từ ngày 15/07/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế ...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ ...

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu