Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT

Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016
Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016. Hợp nhất Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
Luật thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12
Luật thuế giá trị gía tăng 13/2008/QH12, thông quan ngày 03/06/2008, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu