Tiếng Việt   English  

KIỂM TOÁN

Đơn vị được kiểm toán theo quy định tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP
Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập 2011:
Doanh nghiệp, tổ chức phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo Luật kiểm toán độc lập 2011
Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu