Tiếng Việt   English  

Danh mục

-NGHỊ ĐỊNH

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế 2019
Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2006.
Nghị định 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2006
Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu