Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT

Luật cư trú 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020
Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày  13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.  
Luật cư trú 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu