CON DẤU

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về con dấu của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Theo Quy định tại Điều 43, Luật doanh nghiệp 2020. Dấu của doanh nghiệp được quy định như sau: 
Thanh_lap_cong_ty

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo Điều 12, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về quản lý và sử dụng con dấu: 
Dich_vu_thanh_lap_doanh_nghiep

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới theo quy định tại Điều 13 Nghị định 99/2016/NĐ-CP như sau: 
Company_establishment_service

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày

Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về quản lý và sủ dụng con dấu. Nghị định này không điều chỉnh đối với: Quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu