Tiếng Việt   English  

Danh mục

-LUẬT

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020
Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020. Hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, thông qua ngày 03/06/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu