Tiếng Việt   English  
Đội Ngũ Lãnh Đạo

Ông THỦY NGỌC THU

Giám đốc

Luật sư

Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)

Thạc sĩ Kinh tế

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thạc sĩ Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Kế toán Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán.

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật kinh tế.

Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư Pháp cấp.

Chứng chỉ Kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp.

Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ Thủ tục thuế do Tổng cục Thuế cấp.

Chứng chỉ kế toán trưởng.

Đã tham dự nhiều khoá học chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, thuế, luật kinh doanh, tài chính, đầu tư.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tài chính ngân hàng, đầu tư.

Ông Thu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, lập dự án đầu tư, lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Với bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn luật, kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư tài chính, Ông Thu chắc chắn sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho quý khách hàng, doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn hiệu quả.

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

Phó Giám đốc

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ Thủ tục thuế do Tổng cục Thuế cấp.

Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Đã tham dự nhiều khoá học chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, thuế, luật kinh doanh, tài chính, đầu tư.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế, tư vấn luật.

Bà Giang có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực kế toán, lập báo cáo tài chính, khai thuế, tư vấn thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Với bề dày kinh nghiệm và kiến thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế, Bà Giang chắc chắn sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho quý khách hàng, doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn hiệu quả

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

Trưởng phòng

Kế toán viên hành nghề

Chứng chỉ hành nghề kế toán

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp.

Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Đã tham dự nhiều khoá học chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, thuế, luật kinh doanh, tài chính, đầu tư.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.

Bà Huyền có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực kế toán, lập báo cáo tài chính, khai báo thuế cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Với bề dày kinh nghiệm và kiến thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế, Bà Huyền chắc chắn sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho quý khách hàng, doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn hiệu quả.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu