Hoàn thuế giá trị gia tăng

 

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHUYÊN NGHIỆP

===============

 

Hoàn thuế thuế giá trị gia tăng là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế.

Theo quy định hiện hành của pháp luật, trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Để thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và sổ sách kế toán.

Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn phải hiểu rõ quy định của luật thuế giá trị gia tăng, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, chứng từ kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng rất phức tạp, bạn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, chi phí cho một bộ hồ sơ hoàn thuế. Nếu Bạn không nắm rõ các quy định của các luật thuế, không có kinh nghiệm về hoàn thuế giá trị gia tăng, thì việc hoàn thuế giá trị gia tăng có thể phải kéo dài.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng được nhanh chóng, hàng trăm doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng.

 

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SAO VÀNG

 

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng là dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Sao Vàng. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết theo quy định, Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng thực hiện toàn bộ các thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế, giải trình hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, chuẩn bị hồ sơ hoàn  thuế, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.

Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ khai thuế, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toán, dịch vụ thủ tục thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Các dịch vụ của kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

Hiện nay Sao Vàng đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế thay người nộp thuế, Sao Vàng ký trên hồ sơ khai thuế, ký trên hồ sơ xin hoàn thuế thay cá nhân, doanh nghiệp và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Tham khảo Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Đến với dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

 

CÔNG VIỆC CỦA SAO VÀNG KHI THỰC HIỆN  DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1.Công việc của Sao Vàng khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

- Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Kiểm tra thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Hoàn thiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ xin hoàn thuế;

- Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu xin hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Lập và in các loại hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Nộp hồ sơn xin hoàn thuế tại cơ quan thuế;

- Theo dõi tiến trình hoàn thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trường hợp doanh nghiệp Bạn sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thì:

- Đại lý thuế Sao Vàng  ký trên hồ sơ xin hoàn thuế;

- Đại lý thuế Sao Vàng thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế;

- Đại lý thuế Sao Vàng thực hiện giải trình các nội dung của hồ sơ hoàn thuế với cơ quan thuế;

2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

- Cung cấp thông tin :Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, chứng từ thanh toán, hợp đồng….

- Ký trên hồ sơ xin hoàn thuế và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý thuế)

 

 PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SAO VÀNG

 

Bạn có thể tham khảo Biểu phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng như sau :

Phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

 

1. Để thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và sổ sách kế toán. Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, Bạn phải hiểu rõ quy định của luật thuế giá trị gia tăng, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, chứng từ kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định. Nếu Bạn không hiểu rõ quy định thì bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng từ bên ngoài.

2. Khi thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

3. Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, quy định về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng khi thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đã mất rất nhiều thời gian, hồ sơ phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần, chi hoàn thuế gia tăng. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện hoàn thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí.

4. Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, tránh các rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế của Việt Nam, Bạn sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng.

5. Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại sổ sách kế toán, hồ sơ khai thuế, kiểm tra lại việc lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Hồ sơ như vậy đã đầy đủ hay chưa? Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

 

LÝ DO BẠN CHỌN DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SAO VÀNG?

 

1.Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ thuế, tư vấn thuế dịch vụ kế toán,  kiểm toán.

Tham khảo đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2. Sao Vàng là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.

Tham khảo Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

3.Nhân sự làm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Sao Vàng. Đảm bảo Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng mà Bạn sử dụng có thể xử lý tốt mọi tình huống liên quan đến vấn đề thủ tục thuế, nghĩa vụ thuế , kế toán của bạn.

4.Tại Sao Vàng, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học. Mọi sản phẩm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

5.Nhân sự thực hiện Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, quyết toán thuế, kế toán. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn thuế cho bạn.

6.Cho đến nay hàng trăm khách hàng là doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

7.Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng :

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng chắc chắn sẽ mang lại cho quý hàng doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều lợi ích.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng sẽ giải quyết được bài toán giữa chi phí,  hiệu quả, thời gian và sự tuân thủ pháp luật của khách hàng.

Với việc lựa chọn Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện tòan bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế cho quý khách.

Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời hồ sơ hoàn thuế phù hợp với quy định, đảm bảo được hoàn thuế, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ xin hoàn thuế do Sao Vàng đã thực hiện.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, Sao Vàng sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, các vấn đề liên quan đến  kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, xin liên hệ trực tiếp với Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng để biết thêm chi tiết về dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Mời quý khách liên hệ Sao Vàng  theo số điện thọai sau  :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07