Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

-----------------------

 

Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư dưới các hình thức sau:

 

HÌNH THỨC 1 :

THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn hoặc một tỷ lệ thấp hơn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật  đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau :

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại Luật đầu tư;

- Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

CÓ VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SAO VÀNG

 

Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc như sau :

Bước 1 : Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

- Tư vấn khách hang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký đầu tư.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định.

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Giải trình kinh tế , kỹ thuật các nội dung chủ yếu liên quan đến dự án đầu tư.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

- Nhận giấy phép đầu tư  tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Bước 2 : Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

- Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

- Làm dấu và đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.

- Tiến hành thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

Phí dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Xem chi tiết)

 

HÌNH THỨC 2 :

THỰC HIỆN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế/Doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG

THỰC HIỆN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

 

Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc như sau :

Bước 1 : Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

- Tư vấn khách hang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký đầu tư.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định.

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Giải trình kinh tế, kỹ thuật các nội dung chủ yếu liên quan đến đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại cơ quan có thẩm quyền.

- Nhận giấy đăng ký góp vốn theo ủy quyền tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Bước 2 : Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

- Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp theo quy định.

- Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

- Nhận giấy đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

Phí dịch vụ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Xem chi tiết)

 

PHÍ DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Phí thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài (Xem chi tiết)

 

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ và nhận được báo giá chi tiết,

Mời quý khách liên hệ với Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com