Các báo cáo người đăng ký hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần nôp thường xuyên hàng năm như sau:

 

DANH MỤC BÁO CÁO CẦN NỘP HÀNG NĂM

 

STT

Biểu mẫu

Nội dung

Theo Quy định tại

Thời hạn cuối

1

Phụ lục

06/ĐKHN

Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư số

297/2016/TT-BTC

31/08

2

Phụ lục

07/ĐKHN

Báo cáo tình hình hoạt động

Thông tư số

297/2016/TT-BTC

10/04

3

Phụ lục

08/ĐKHN

Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ toánhàng năm

Thông tư số

296/2016/TT-BTC

31/08

4

Phụ lục

09/ĐKHN

Báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hàng năm

Thông tư số

296/2016/TT-BTC

31/08          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu