-TNHH HAI THÀNH VIÊN

Advising_company_establishment_in_Vietnam

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp 2020

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác  trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 66 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Preparing_company_establishment_in_Vietnam

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp 2020

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 64 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_service

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp 2020

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 60 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:


  
Advising_company_establishment_in_Vietnam_1

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020 được quy định như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu