-QUY ĐỊNH CHUNG

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai_copy

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  được quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 5, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Company_establishment_consulting_service_1

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp 2020

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 54, 55 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Preparing_company_establishment_in_Vietnam

Quy định về xử lý phần vốn góp vào Công ty TNHH trong một số trường hợp đặc biệt theo Luật doanh nghiệp 2020

Xử lý phần vốn góp vào Công ty TNHH trong một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 53, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Quy định mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp theo Luật doanh nghiệp 2020.

Mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp được quy định tại Điều 51, 52 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu