-DỰ ÁN MỚI

Company_establishment_service_2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 38 Luật đầu tư 2020

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 38 Luật đầu tư 2020 được quy định như sau: 
Set_up_company_in_Vietnam

Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 Luật đầu tư 2020

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 Luật đầu tư 2020, được quy định như sau: 
Preparing_company_establishment_in_Vietnam

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo Điều 33, Luật đầu tư 2020

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đước quy định tại Điều 33, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_1

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo Điều 26, Luật đầu tư 2020

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại Điều 26, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_consulting_service

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo Luật đầu tư 2020

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại Điều 24, 25 Luật đầu tư 2020 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu