-QUY ĐỊNH CHUNG

Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam_1

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_consultancy_service

Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 47, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định tại Điều 46, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Set_up_company_in_Vietnam

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 44 Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư 2020

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 7, Luật đầu tư 2020 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu