-ĐIỀU CHỈNH

Establishment_service_of_representative_office_in_Vietnam_1

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại điều Điều 21, 22,23, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Establishment_service_of_representative_office_in_Vietnam

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quay định tại Điều 17, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Services_for_representative_office_of_foreign_company_in_Vietnam

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 16, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Establishing_presentative_office_in_Vietnam_

Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 7, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu