-LUẬT KẾ TOÁN

H_100_11

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2013

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 
H_100

Luật kế toán 2015

Luật kế toán 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
H_100_5

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 hướng dẫn luật kế toán

Nghị định này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 
H_100_4

Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Việt Nam năm 2003

Luật kế toán này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu