Tiếng Việt   English  

Danh mục

Văn bản pháp luật

Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC
Công văn 2626/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.
Luật thống kê 2015
Luật thông kê 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này quy định về đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức.
Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 05 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu