Tiếng Việt   English  

Danh mục

THỐNG KÊ

Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.
Luật thống kê 2015
Luật thông kê 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu