THỦ TỤC ĐẦU TƯ

H_100_2

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư. 
H_100_5

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư 2014

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.  Tại Điều 23, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau : 
H_100_4

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo luật đầu tư 2014

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Tại Điều 22, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau : 
H_100_3

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư 2014

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Tại Điều 17, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư như sau : 
H_100_2

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư 2014

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư.  Tại Điều 16, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư như sau :
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu